Xe Nâng Kẹp sợi, Kẹp Bông

Xe Nâng Kẹp sợi, Kẹp Bông