Danh mục: Xe nâng điện

Xe nâng điện đứng lái

Xe nâng điện ngồi lái

Xe nâng điện Pin Lithium

Xe Nâng Tay

3 Tấn

Model BF 25/30

1.5-2 tấn

Model CBD20J-Li2

2 tấn

Model CBD20-410

3 tấn

Model CBD30-460