xe nâng chạy bao nhiêu dầu một giờ

xe nâng chạy bao nhiêu dầu một giờ