Động Cơ Quanchai QC490 39 kW

Động Cơ Quanchai QC490 39 kW