Kích thước vòng bi 33012AL

Kích thước vòng bi 33012AL