Vòng Bi, bạc Đạn Xích 780308K4

Vòng Bi, bạc Đạn Xích 780308K4