Vị trí lắp đặt bạc đạn 785307K

Vị trí lắp đặt bạc đạn 785307K