Bạc Đạn Xích 780308K7S - D2KD8-74011

Bạc Đạn Xích 780308K7S – D2KD8-74011