Vị trí lắp đặt bạc đạn 980811NT

Vị trí lắp đặt bạc đạn 980811NT