Vị trí lắp đặt bạc đạn 980811

Vị trí lắp đặt bạc đạn 980811