Vị trí lắp đặt Bi Kim 360-27-11171

Vị trí lắp đặt Bi Kim 360-27-11171