Kết cáu vòng bi côn Z-30207

Kết cáu vòng bi côn Z-30207