Vị Trí lắp đặt bi tỳ Z-33206

Vị Trí lắp đặt bi tỳ Z-33206