Vị trí lắp đặt bạc đạn xích 24609-41241

Vị trí lắp đặt bạc đạn xích 24609-41241