Vị trí lắp đặt bạc đạn 23659-44842

Vị trí lắp đặt bạc đạn 23659-44842