Kích thước bạc đạn 180708K-RF

Kích thước bạc đạn 180708K-RF