kích thước bạc đạn 180707k

kích thước bạc đạn 180707k