không uống rượu bia, chất kích thích

không uống rượu bia, chất kích thích