Thông số kỹ thuật bộ công tác càng xoay

Các thông số kỹ thuật cần lưu ý khi khách hàng lựa chọn 1 bộ công tác càng xoay 360.