Category: Xe Nâng Hạng Nặng 12-46 Tấn

12 Tấn

Model CPCD120

13.5 Tấn

Model CPCD135

14 Tấn

Model CPCD140

16 Tấn

Model CPCD160

18 Tấn

Model CPCD180

20 tấn

Model G Series

25 Tấn

Model CPCD250