Category: Xe nâng chạy xăng gas

3.5 Tấn

Model CPCD35 H3 Series

1-3.5 tấn

Model H3 Series

5-7 tấn

Model G Series