Category: Xe Nâng Tay Điện

1.5-2 tấn

Model CBD20J-Li2

2 tấn

Model CBD20-410

3 tấn

Model CBD30-460