Category: Xe nâng điện đứng lái

600 kg

Model CPD06-970

1-1.5 tấn

Model CDD15J

1.2 tấn

Model CPD12-970/910

1.5 tấn

Model CQDM15-810

1.4-1.6 tấn

Model CTD14/16-D920

1.6-2 tấn

Model CDD16/20-D930

1.5-1.8 tấn

Model Reach Truck Đứng Lái

2 tấn

Model Reach Truck CQD-GB2S

2-2.5 tấn

Model Reach Truck Đứng Lái