Category: Xe nâng điện

Xe nâng điện đứng lái

600 kg

Model CPD06-970

1-1.5 tấn

Model CDD15J

1.2 tấn

Model CPD12-970/910

1.5 tấn

Model CQDM15-810

1.4-1.6 tấn

Model CTD14/16-D920

1.6-2 tấn

Model CDD16/20-D930

1.5-1.8 tấn

Model Reach Truck Đứng Lái

2 tấn

Model Reach Truck CQD-GB2S

2-2.5 tấn

Model Reach Truck Đứng Lái

Xe nâng điện ngồi lái

1-1.5 tấn

Model G Series

2-2.5 tấn

Model G Series

3-3.5 tấn

Model G Series

2 tấn

Model EFG Series

4-5 tấn

Model G Series

6-7 tấn

Model G Series

10 tấn.

Model G Series

1.5-2 tấn

Model G2 Series

1.5-2 tấn

Model Dẫn động cầu trước

Xe nâng điện Pin Lithium

2.5 tấn

Model CPD25-GB2Li

3-3.5 tấn

Model GB2Li

Xe Nâng Tay Điện

1.5-2 tấn

Model CBD20J-Li2

2 tấn

Model CBD20-410

3 tấn

Model CBD30-460